พีธีมอบเข็มวิทยาฐานะ 2556 (17 รูปภาพ)
พิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ. วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่